Værd at vide – generelt

At gå til psykolog kan give dig plads, tid og rum til at få tacklet dine problemer og de udfordringer, du/I står over for.

For mange mennesker hjælper terapien til mere overskud i hverdagen, mod til forandring, glæde og større lyst til livet i det hele taget. Terapien hjælper dig ligeledes til en forståelse af fastlåste mønstre og handlinger- som har rødder i fortiden, men er virksomme i nuet.

Det er min vigtigste opgave gennem terapien at hjælpe dig/ jer med at forstå fortiden og samtidig yde hjælp til at tackle de problemstillinger, som er lige nu.

Terapien vil kunne hjælpe til, at du/I bliver mere afklaret med og får større indsigt i egne værdier, ressourcer, færdigheder og evner. Det giver flere handlemuligheder, og gør, at der skabes større indflydelse på egne mål, indhold og retning i livet. Det vil give større livskvalitet.

  • Et forløb hos mig er individuelt, og det tilrettelægges, så det passer netop dig/jer.
  • Jeg ser min rolle som en guide, der kender genveje og de væsentligste steder, hvor arbejdet kan sættes ind.
  • Jeg arbejder med ressourcer og styrkesider i en varm, imødekommende og målrettet atmosfære.
  • Jeg kan arbejde med praktiske anvendelige redskaber i form af øvelser, opgaver og muligvis også relevant litteratur omkring den enkelte problemstilling.

Forløbet

Det er min filosofi, at du skal have hjælp, når du behøver den.

Der er mulighed for formiddag-, eftermiddag-/aften- og weekend konsultation.

Terapien kan strække sig fra en enkelt samtale til et længere forløb alt efter problemets karakter-og dit behov. Terapien kan foregå en gang om ugen eller med længere interval f.eks. en gang om måneden- igen afhængig af dit behov.

Metoder

Jeg benytter mig af forskellige psykologiske metoder. Primært anvender jeg følgende: Den systemiske, den kognitive og den psykodynamiske. Jeg benytter ofte elementer fra den positive psykologi.

Den psykodynamiske:

Den psykodynamiske tilgang har fokus på at få øje på, hvordan udfordringerne/problemerne udspringer i barndommen. En stor del af vores adfærd og vores måde at være i verden på sker helt automatisk, eller snarere ubevidst.

At få øje på hvorfor du handler, som du gør, kan gøre det nemmere at skabe forandring. Mange af mønstrene grundlægges i barndommen, hvorfor der her dvæles ved din historie.

Den kognitive:

Den kognitive metode er især anvendelig, når det handler om at ændre konkrete uhensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre. Her får klienten konkrete opgaver med hjem fra sessionen med henblik på ændring af uhensigtsmæssig adfærd. Kognitiv terapi kan med fordel benyttes, når klienten har angst (fx panikangst, generaliseret angst eller eksamensangst). Også på andre områder kan det være relevant at anvende den kognitive metode.

Jeg har undgået sygedage, og jeg har haft en så god oplevelse, at jeg efter udløbet af sundhedsforsikringens behandlingsperiode har besluttet mig for at fortsætte med at komme til løbende serviceeftersyn hos Pia. Jeg kan varmt anbefale hende. Jeg sætter især pris på Pias nærvær, engagement og konstruktive tankegang.

Den systemiske:

Du indgår i systemer hele tiden. Det kan være i din familie, på din arbejdsplads eller sammen med dine venner. Systemisk terapi stiller skarpt på det samspil, der foregår i de forskellige systemer, du er en del af. Spørgsmål som ”Hvad bidrager du med? Hvad kan du gøre for at opnå forståelse for dit system?” vil være helt centrale emner at arbejde med.

Den narrative:

Udgangspunktet for den narrative metode er, at der findes utallige historier, et menneske kan fortælle om sit liv. Den historie, vi fortæller om os selv, former os; Vi har en tendens til at blive den historie, vi fortæller. Igennem den narrative terapi skaber vi i fællesskab alternative historier, som giver et nyt perspektiv på fortid, nutid og fremtid.

Den positive psykologi:

(Positiv psykologi er ikke en psykologisk retning, men mange teorier finder anvendelse inden for området )Den positive psykologi stræber efter at skabe et sprog, der omfatter og beskriver det positive. Kernen i den positive psykologi er et fokus på det, der skaber trivsel og glæde, frem for det der skaber negative følelser og vores håndtering af disse. Positiv psykologi har fokus på mental sundhed, fremfor mental usundhed.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation